Výzvy

 

na co lze žádat?

http://dotace.snadno.eu/Aktualni-vyzvy-pro-prijem-dotaci.html

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

Termín předkládání žádostí o podporu: 31. 12. 2015 - 20. 12. 2017
 

Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Termín předkládání žádostí o podporu: 21. 12. 2015 - 29. 4. 2016
 

Výzva č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv

Termín předkládání žádostí o podporu: 22. 12. 2015 - 31. 12. 2016
 

Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

Termín předkládání žádostí o podporu: 18. 12. 2015 - 30. 11. 2016
 

Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Termín předkládání žádostí o podporu: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016
 

Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Termín předkládání žádostí o podporu: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016
 

Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

Termín předkládání žádostí o podporu: 30. 11. 2015 - 31. 3. 2016
 

Výzva č. 12 Sociální podnikání

Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 10. 2015 - 29. 2. 2016
 

Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 10. 2015 - 29. 2. 2016
 

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

21. 10. 2015 - 30. 6. 2017

Výzva č. 9 Územní studie

Termín předkládání žádostí o podporu: 29. 10. 2015 - 31. 3. 2017
 

Výzva č. 8 Technická pomoc

Termín předkládání žádostí o podporu: 30. 9. 2015 - 31. 3. 2023
 

Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Termín předkládání žádostí o podporu: 30. 10. 2015 - 31. 3. 2016
 

Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Termín předkládání žádostí o podporu: 30. 9. 2015 - 30. 6. 2018
 

Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Termín předkládání žádostí o podporu: 2. 11. 2015 - 1. 12. 2017
 

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Termín předkládání žádostí o podporu: 17. 9. 2015 - 30. 6. 2017
 

Výzva č. 3 Regulační plány

Termín předkládání žádostí o podporu: 1. 10. 2015 - 31. 3. 2017
 

Výzva č. 2 Územní plány

Termín předkládání žádostí o podporu: 14. 9. 2015 - 31. 3. 2017
 

Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Termín předkládání žádostí o podporu: 21. 9. 2015 - 31. 3. 2017
 

 

 

 

TOPlist